Czy istnieją kredyty bez zdolności kredytowej?

Czy istnieją kredyty bez zdolności kredytowej?

Polskie prawo nakazuje każemy kredytodawcy, zarówno bankowemu jak i z branży pozabankowej weryfikowanie zdolności kredytowej konsumenta. Dlatego przed udzieleniem zobowiązania finansowego potencjalny klient musi dostarczyć informacji o swojej sytuacji materialnej tudzież przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające faktyczny stan. Często jednak można spotkać w internecie takie hasła jak kredyt bez zdolności. Czy faktycznie takie produkt w ogóle istnieje?

Zdolność kredytowa -czym jest?

Przez zdolność kredytową należy rozumieć możliwość konsumenta do zwrotu zaciągniętej pożyczki lub kredytu w wyznaczonym terminie wraz z naliczonymi kosztami (odsetki, prowizja itp.). Główny wpływ na ten czynnik mają miesięczne dochody, jakie uzyskuje pożyczkobiorca. Przy oszacowaniu zdolności do spłaty zobowiązania finansowego brane są także pod uwagę: historia kredytowa czy stan zadłużenia jak i również stałe wydatki, takie jak czynsz czy innego rodzaju opłaty. Jeśli zostanie ona oceniona pozytywnie, oznacza to, że według instytucji, która świadczy kredyt, klient będzie wiarygodnym kredytobiorcą. Na negatywną notę zaś wpływ może mieć zarówno zbyt niski dochód, niekorzystny wpis w bazie gospodarczej lub kredytowej bądź zadłużenie wynikające z aktualnie posiadanych zobowiązań finansowych. Co więcej wielu bankowych kredytodawców kręci nosem, jeśli wnioskodawca wykonuje umowę o dzieło lub zlecenie, nie jest natomiast zatrudniony na stałe.

Banki nie oferują kredytów bez zdolności kredytowej. Owszem, jeśli potencjalny klient wykaże się nico niższą niż zakładana predyspozycją do spłaty zaciągniętej pożyczki lecz posiada on zabezpieczenie w postaci własnej nieruchomości, kredyt może zostać mu przyznany.

Zamyślona starsza kobieta
Brak zdolności do spłaty kredytu oznacza zwykle wykluczenie z usług sektora bankowego

Czy istnieją kredyty bez zdolności kredytowej w sektorze pozabankowym

Ustawa o kredycie konsumenckim z roku 1997 nakazuje badanie zdolności kredytowej konsumenta przed udzieleniem zobowiązania finansowego o czym także mowa w niniejszym artykule http://kredytbezzdolnoscikredytowej.pl/gdzie-dostane-kredyt-bez-zdolnosci-kredytowej/. Dlatego firmy pożyczkowe czynią to i na podstawie możliwości klienta do spłaty chwilówki lub pożyczki mogą udostępnić określoną kwotę pieniędzy. Z drugiej strony oferują pożyczki również tym osobom, których zdolność kredytowa została negatywnie oceniona przez banki. Wynika to z faktu, iż takie pozabankowe produkty finansowe są wysoko oprocentowane, co ma zminimalizować ryzyko kredytowe. Jednak wiele firm zastrzega, iż może zaproponować swoje usługi jedynie tym, którzy posiadają stałe zatrudnienie.
Ponadto istnieją także firmy, które udzielają kredytów pod zastaw. Ów zabezpieczeniem może być nieruchomość, pojazd, działka lub inne dobro jak choćby dzieło sztuki czy złoto. Z takiej oferty mogą skorzystać także osoby zadłużone. Należy jednak liczyć się z tym, że koszty obsługi tego typu zobowiązań finansowych mogą być wygórowane, a jedna niewłaściwa decyzja stawia na szali to co mamy często najcenniejszego.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *