Co się składa na cenę kredytu?

Co się składa na cenę kredytu?

Ustalanie ceny kredytu

Koszt obsługi kredytu ustalany jest indywidualnie przez każdy bank. Odbywa się to na podstawie własnych kalkulacji, które biorą pod uwagę wiele czynników zewnętrznych mogących mieć wpływ na ryzyko kredytowe. Metody, jakie stosuje dana instytucja do ustalenia ceny kredytu są autonomiczne i banki mają w tej kwestii pewną dowolność. Zwykle odbywa się to na drodze:

  • kalkulacji średniej marży i ceny kredytu, którą dany bank chciałby osiągnąć w wyniku działalności kredytowej
  • przeliczając odsetki dla rożnych typów zobowiązań finansowych jednocześnie dostosowując je do możliwości finansowych kredytobiorców
  • poprzez ustalenie wysokość prowizji i innych opłat bez stawek oprocentowania

Przy kalkulowaniu średniej marży oraz ceny kredytu istotny jest koszt pozyskania pieniądza, który zostanie przeznaczony na operacji aktywnych. Jest to koszt ustalany w formie stopy wynikowej. Parametr ten z kolei stanowi średnią ważoną, która bazuje na przeciętnych stawkach procentowych, regulowanych za gromadzone w różnych formach środki. Odsetki, które naliczane są podczas udzielania zobowiązań winny pokryć koszty pozyskania samego pieniądza, koszty działania ale także jednocześnie dostarczyć określony zysk.

Zysk banku przy udzielaniu kredytów

Zysk banku jest ustalony na pewnym określonym poziomie. Odbywa się to w ten sposób by po opłaceniu podatku dochodowego pozostała pula, która pokryje dywidendy posiadaczy akcji w banku. Zwykle wszelkie działania mają na celu wykazać w danym roku zysk większy lub przynajmniej nie mniejszy niż w roku poprzednim. Z reguły podczas kalkulowania kosztów bank bazuje na raportach z minionego okresu, jednak gdy np. na skutek inflacji ceny rosną, należy wziąć to pod uwagę. Jeśli bank zastosuje operację, która pociąga za sobą obniżenie cen jednych kredytów, jednocześnie liczy się z tym, że inne kredyty osiągną wyższą cenę. Jest to tzw. różnicowania kredytów. Stosuje się je by dostosować się do możliwości finansowych kredytobiorców oraz sprawienia by dane zobowiązanie było po prostu opłacalne. Kredyty hipoteczne, które przeznaczone są na zakup nieruchomości i zwykle dotyczą bardzo wysokich kwot są niżej oprocentowane. By ułatwić klientom spłacanie rat stosuje się odpowiednio dłuższy okres kredytowania i choć wydłużenie tego czasu zwiększa ryzyko kredytowe to bank uzyskuje zabezpieczenie w postaci hipoteki. tym samym staje się niejako współposiadaczem danego dobra.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *