Kredyty chwilówki z problemami

Kredyty chwilówki z problemami

Spółka z główną siedzibą w Tychach będąca pośrednikiem finansowym Kredyty-Chwilówki, która na polskim rynku działa od 2007 roku wydała niedawno komunikat o zamknięciu od 1 lutego 2018 ponad 260 placówek. To wielka firma świadcząca usługi finansowe zatrudnia 1500 pracowników. W konsekwencji likwidacji oddziałów w całej Polsce pracę straci ponad 1000 osób. Twórca marki były górnik i śląski biznesmen za powód zmian podaje nierokującą dobrze kondycję materialną spółki. Co więcej uważa za konieczność przedsięwzięcie poważnych kroków w celu wdrożenia nowego modelu biznesowego. Informacja o tym fakcie zostanie przekazana pożyczkobiorcom za pośrednictwem infolinii.

Kredyty chwilówki i niepewna sytuacja firmy

Komisja Nadzoru Finansowego od roku 2012 prowadzi postępowanie prokuratorskie w sprawie spółki. Z uwagi jednak na niedopatrzenie się działań noszących znamiona przestępstwa zostało ono umorzone. I tu należy głównie upatrywać się problemów finansowych firmy. Bowiem w wyniku toczącego się postępowania zgodnie z oświadczeniem wydanym przez zarząd firmy, nie mogła ona korzystać z takich źródeł finansowania jak kredyty w bankach czy obligacje. Ponadto Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na nią karę w wysokości 500 000 zł za hasła reklamowe, które miały wprowadzać w błąd potencjalnych klientów firmy. W roku 2017 przychody spółki były o 19% niższe niż w ubiegłych latach. Niestety nie pomogło ograniczenie kosztów, między innymi wydatków na reklamy oraz rozmowy z inwestorami.

Oczywiście zamknięcie oddziałów Kredyty-chwilówki nie zwolni pożyczkobiorców ze spłaty swoich zobowiązań finansowych. Spółka w dalszym ciągu będzie prowadzić działalność windykacyjną w kraju.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *